Màng giấy ghép nhôm dược phẩm

Màng giấy ghép nhôm dược phẩm được đóng gói bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị dụng cụ y tế,

Màng giấy ghép nhôm dược phẩm đóng gói các sản phẩm yêu cầu bảo quản cao, băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật...

 

Liên hệ

Màng giấy ghép nhôm dược phẩm được sử dụng đóng gói bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị dụng cụ y tế, các sản phẩm yêu cầu bảo quản cao, băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật...

1. Bao bì thuốc bột, thuốc nhũ dịch, thiết bị y tế

Chromo paper 55gsm / PE 18gsm / Alu foil 12 micron / PE 35gsm

2. Cảc sản phẩm dược phẩm yêu cầu bảo quản cao

MG poster 45gsm / PE 18gsm / ALu foil 40 micron / Co-polymer 35gsm

3. Bao bì băng gạc cồn và chỉ phẩu thuật

PET 12 micron / Alufoil 40 micron / Co-polymer 35gsm

 

...