Màng nhôm ghép vải HDPE dệt

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt làm lớp ghép sản phẩm bao bì công nghiệp cao cấp 

 

 

Liên hệ

Màng nhôm ghép vải HDPE dệt ứng dung làm lớp ghép bề mặt sản xuất màng cách nhiệt

Cấu trúc: PE 25gsm / HDPE fabric 140gsm / PE 25gsm / Alu foil 9 micron

 

...