thẻ treo hangtag

thẻ treo hang tag sử dụng nhiều lĩnh vực thực phẩm, công nghiệp, nông nghiệp....

thẻ treo giấy, nhựa pet, pp theo yêu cầu