Giấy MG Tissue

Giấy MG Tissue dùng sản xuất giấy gói sandwich, gói trái cây, giấy lót giày, bao bì sản phẩm khác

Màu sắc: Trắng, màu

Định lượng: từ 17 gsm đến 22gsm

Đóng gói: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Nguồn gốc: Ấn Độ