Giấy màu - giấy MG màu

Giấy màu, giấy MG màu dùng sản xuất túi giấy, giấy gói sandwich, gói trái cây, giấy lót giày, bao bì sản phẩm khác

Màu sắc: Trắng, màu

Định lượng: từ 17 gsm đến 100gsm

Đóng gói: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Nguồn gốc: Ấn Độ