bao bì ngành dệt may thời trang

túi opp bóng kính nắp băng keo, túi glassine nắp băng keo, túi zipper

túi glassine

túi opp bóng kính nắp băng keo

túi pvc slider zipper

túi màng ghép zipper