bao bì đóng hàng

bao bì màng co PVC, PE đóng hàng hộp giấy, chai lọ, màng co PE quấn pallet

màng co block PE

màng co hộp, chai lọ pvc, pet

màng co quấn pallet PE