giấy grease proof chống thấm dầu

Giấy chống thấm dầu ứng dung trong thực phẩm dùng để gói bánh, thực phẩm

Định lượng: 38gsm đến 120gsm 

kit 1-7