bao bì đóng gói thức ăn thú cưng

bao bì đóng gói thức ăn thú cưng in ấn theo nhu cầu, kiểu mẫu túi đa dạng

túi 8 cạnh flat bottom, pocket zipper

túi 8 cạnh flat bottom, slider zipper

túi 4 cạnh gấp đáy

túi 8 cạnh flat bottom, pocket zipper

túi đáy đứng zipper

túi 8 cạnh flat bottom, pocket zipper