giấy lụa khăn mặt, giấy khăn ăn, giấy vệ sinh, giấy lau tay

giấy lụa định lượng 13gsm trở lên

khăn mặt, khăn ăn, giấy vệ sinh, khăn lau tay

giấy lụa màu nâu, màu trắng

Caption for image abov