Giấy MG kraft - MG poster

Giấy MG Poster được dùng để sản xuất bao bì bao gói thực phẩm, phong bì, túi giấy, màng ghép phức hợp…

Màu sắc: Trắng, màu

Định lượng: từ 18 gsm trở lên

Đóng gói: theo tiêu chuẩn xuất khẩu

Nguồn gốc: Ấn Độ