bao bì dược phẩm y tế

bao bì màng ghép phức hợp đóng gói dược phẩm, thuốc dạng bột, thuốc nước, găng tay y tế, thiết bị y tế

giấy tráng pe 

giấy ghép nhôm

giấy tissue tráng pe phủ giường y tế