bao bì nông sản

bao bì màng ghép phức hợp đóng gói nông sản, rau củ quả tươi, hoa tươi...

túi MAP đóng gói rau củ quả

Caption for image above

túi hoa hình thang

Caption for image above